ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

May 7, 2018   Administrator
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อรับฟังการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ร่วมอวยพร เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด ดร.มัทนา สานติวัตร อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ และพิธีรดน้ำขอพร ดร.มัทนา สานติวัตร อาจารย์สมหมาย ดอกไม้ ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าฯ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

ภาพบรรยากาศการประชุม
http://www.bu-alumni.com/Gallery/Album/61