กิตติ เชี่ยววงศ์กุล

นักแสดง ผู้กำกับละคร ผู้เขียนบท
Actor, Director, Script Writer

ถ้าทางไหนเราเชื่อ...ทำไปก่อนอย่างน้อยถ้ามันผิด เราก็ได้เรียนรู้วิธีที่ผิดอีกหนึ่งวิธีที่มีวันนี้ได้ก็เพราะสิ่งที่อาจารย์ให้มา มันคือทุกอย่าง...เราได้เรียนรู้และนำไปใช้สิ่งที่มหาวิทยาลัยสอนเรามากกว่านั้นคือ การทำงานร่วมกับคนอื่น

มันไม่มีคำว่าดี...ไม่มีคำว่าเจ๋ง...แต่ชีวิตคือการเรียนรู้ไปไม่มีที่สิ้นสุด
กิตติ เชี่ยววงศ์กุล ศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ รุ่น 35