News Archive

ข่าวสาร
BU Alumni Rally 2024
BU Alumni Rally 2024
กองทุนบุตร-ธิดาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2566
กองทุนบุตร-ธิดาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2566
CHARITY BOWLING "LET'S MOVE FORWARD"การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล 2023
CHARITY BOWLING "LET'S MOVE FORWARD"การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล 2023
BANGKOK UNIVERSITY ALUMNI REUNION 2022
BANGKOK UNIVERSITY ALUMNI REUNION 2022
กองทุนบุตร-ธิดาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2565
กองทุนบุตร-ธิดาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2565
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565
กองทุนบุตร-ธิดาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2564
กองทุนบุตร-ธิดาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2564
กองทุนบุตร-ธิดาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2563
กองทุนบุตร-ธิดาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2563
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
การแข่งขันกอล์ฟชมรมบียูกอล์ฟและเพื่อน
การแข่งขันกอล์ฟชมรมบียูกอล์ฟและเพื่อน
คืนสู่เหย้า 2020 วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
คืนสู่เหย้า 2020 วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
แบบฟอร์มประวัติและผลงานของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
แบบฟอร์มประวัติและผลงานของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การแข่งขันแรลลี่การกุศล 2019 ครั้งที่ 24
การแข่งขันแรลลี่การกุศล 2019 ครั้งที่ 24
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
รับสมัครนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ประจำปี 2563-2566
รับสมัครนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ประจำปี 2563-2566
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานคืนสู่เหย้า “BUMERANG” ถึงพุ่งไปไกล...แต่ก็กลับมาใกล้กัน
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานคืนสู่เหย้า “BUMERANG” ถึงพุ่งไปไกล...แต่ก็กลับมาใกล้กัน
งานคืนสู่เหย้า “BUMERANG” ถึงพุ่งไปไกล...แต่ก็กลับมาใกล้กัน
งานคืนสู่เหย้า “BUMERANG” ถึงพุ่งไปไกล...แต่ก็กลับมาใกล้กัน
คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผลการแข่งขันแรลลี่การกุศล 2018
ผลการแข่งขันแรลลี่การกุศล 2018
BU Alumni Rally 2018
BU Alumni Rally 2018
แรลลี่การกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
แรลลี่การกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กองทุนบุตร-ธิดาศิษย์เก่าฯ
กองทุนบุตร-ธิดาศิษย์เก่าฯ
การแข่งขันบียูกอล์ฟกระชับมิตร ครั้งที่ 1/2561
การแข่งขันบียูกอล์ฟกระชับมิตร ครั้งที่ 1/2561
แสดงความยินดีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2559-2560
แสดงความยินดีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2559-2560
ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ขอเชิญร่วมแข่งขันบียูกอล์ฟกระชับมิตร 2561
ขอเชิญร่วมแข่งขันบียูกอล์ฟกระชับมิตร 2561
แจ้งยกเลิกการแข่งขันกอล์ฟกระชับมิตร ครั้งที่ 1/2561
แจ้งยกเลิกการแข่งขันกอล์ฟกระชับมิตร ครั้งที่ 1/2561
ภาพความประทับใจงานคืนสู่เหย้า 50 ปี สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ “50 YEARS BU Alumni Moving Forward”
ภาพความประทับใจงานคืนสู่เหย้า 50 ปี สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ “50 YEARS BU Alumni Moving Forward”
การแข่งขันบียูกอล์ฟกระชับมิตร ครั้งที่ 1/2561 วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามชวนชื่น กอล์ฟคลับ
การแข่งขันบียูกอล์ฟกระชับมิตร ครั้งที่ 1/2561 วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามชวนชื่น กอล์ฟคลับ
ขอเชิญร่วมสัมมนา “สถานการณ์ และทิศทางการวิจัยทางการจัดการการอุดมศึกษา" โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
ขอเชิญร่วมสัมมนา “สถานการณ์ และทิศทางการวิจัยทางการจัดการการอุดมศึกษา" โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
รายชื่อผู้ร่วมงานคืนสู่เหย้า “50 YEARS BU Alumni Moving Forward”
รายชื่อผู้ร่วมงานคืนสู่เหย้า “50 YEARS BU Alumni Moving Forward”
คืนสู่เหย้า 50 YEARS BU Alumni Moving Forward
คืนสู่เหย้า 50 YEARS BU Alumni Moving Forward
50 YEARS BU Alumni Moving Forward งานคืนสู่เหย้า 50 ปี สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
50 YEARS BU Alumni Moving Forward งานคืนสู่เหย้า 50 ปี สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Happy New Year2018
Happy New Year2018
ภาพการแข่งขันบียูกอล์ฟกระชับมิตร ครั้งที่ 2/2560
ภาพการแข่งขันบียูกอล์ฟกระชับมิตร ครั้งที่ 2/2560
SEM-SME SYNERGY – ผนึกพลังของ SME วัยเรียน และ SME วัยเก๋า
SEM-SME SYNERGY – ผนึกพลังของ SME วัยเรียน และ SME วัยเก๋า
การแข่งขันกอล์ฟกระชับมิตร ครั้งที่ 2/2560
การแข่งขันกอล์ฟกระชับมิตร ครั้งที่ 2/2560
พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา 2560
พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา 2560
ภาพการแข่งขันบียูกอล์ฟกระชับมิตร ครั้งที่ 1/2560
ภาพการแข่งขันบียูกอล์ฟกระชับมิตร ครั้งที่ 1/2560
ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผลการแข่งขันแรลลี่การกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  BU ALUMNI RALLY 2017  ครั้งที่ 22
ผลการแข่งขันแรลลี่การกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี BU ALUMNI RALLY 2017 ครั้งที่ 22
การแข่งขันกอล์ฟกระชับมิตร ครั้งที่ 1 /2560
การแข่งขันกอล์ฟกระชับมิตร ครั้งที่ 1 /2560
ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน สิ่งของ น้ำดื่ม และอาหารแห้ง ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสานตอนบน
ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน สิ่งของ น้ำดื่ม และอาหารแห้ง ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสานตอนบน
BU ALUMNI RALLY 2017
BU ALUMNI RALLY 2017
กองทุนบุตร - ธิดาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กองทุนบุตร - ธิดาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ครั้งที่ 1โครงการ  “ผกาอาลัย ถวายไท้สู่สวรรค์”
ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ครั้งที่ 1โครงการ “ผกาอาลัย ถวายไท้สู่สวรรค์”
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพรับสมัครงาน
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพรับสมัครงาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เกษียณอย่างมั่งคั่งด้วยการวางแผนการเงิน"
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เกษียณอย่างมั่งคั่งด้วยการวางแผนการเงิน"
แจ้งหยุดทำดอกไม้จันทน์ในวันเสาร์ที่ 8 กรกฏาคม 2560
แจ้งหยุดทำดอกไม้จันทน์ในวันเสาร์ที่ 8 กรกฏาคม 2560
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินากการจัดกิจกรรมการแข่งขันแรลลี่การกุศล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินากการจัดกิจกรรมการแข่งขันแรลลี่การกุศล
จิตอาสาร่วมทำดอกไม้จันทน์ ผกาอาลัย ถวายไท้สู่สวรรค์
จิตอาสาร่วมทำดอกไม้จันทน์ ผกาอาลัย ถวายไท้สู่สวรรค์
ขอเชิญร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ “ผกาอาลัย ถวายไท้สู่สวรรค์”
ขอเชิญร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ “ผกาอาลัย ถวายไท้สู่สวรรค์”
ร่วมกิจกรรมชมรมค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ร่วมกิจกรรมชมรมค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
เปิดรับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เปิดรับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
กอล์ฟการกุศล 2559
กอล์ฟการกุศล 2559
BU ALUMNI RALLY 2016
BU ALUMNI RALLY 2016
โบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน 2559
โบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน 2559
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
รับสมัครนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ปี 2560
รับสมัครนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ปี 2560
ชวนนักกอล์ฟร่วมแข่งขัน บียูกอล์ฟกระชับมิตร ครั้งที่ 1/2559
ชวนนักกอล์ฟร่วมแข่งขัน บียูกอล์ฟกระชับมิตร ครั้งที่ 1/2559
หลักสูตร ไขปริศนาเขาวงกตธุรกิจครอบครัว ด้วยธรรมนูญครอบครัว ครั้งที่ 3
หลักสูตร ไขปริศนาเขาวงกตธุรกิจครอบครัว ด้วยธรรมนูญครอบครัว ครั้งที่ 3
BU Creative Fest 2015 ตอน Sparking Night Diamond Star เพชรซ่า...มาคืนถิ่น
BU Creative Fest 2015 ตอน Sparking Night Diamond Star เพชรซ่า...มาคืนถิ่น
บียู กอล์ฟ กระชับมิตร ครั้งที่ 3/2558
บียู กอล์ฟ กระชับมิตร ครั้งที่ 3/2558
การแข่งขันแรลลี่การกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2558
การแข่งขันแรลลี่การกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2558
งานสัมมนา ความคิดสร้างสรรค์...จุดหักเหมุมธุรกิจ
งานสัมมนา ความคิดสร้างสรรค์...จุดหักเหมุมธุรกิจ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
BUSEM มอบทุนการศึกษา สูงสุดมูลค่า 500,000 บาท  เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่
BUSEM มอบทุนการศึกษา สูงสุดมูลค่า 500,000 บาท เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่
บียูกอล์ฟกระชับมิตร ครั้งที่ 1/2558
บียูกอล์ฟกระชับมิตร ครั้งที่ 1/2558
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดเสวนา
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดเสวนา
พระพุทธสุรัตนมุนี (หลวงพ่อเพชร) รุ่นที่ ๔
พระพุทธสุรัตนมุนี (หลวงพ่อเพชร) รุ่นที่ ๔
บียูกอล์ฟกระชับมิตร ครั้งที่ 1/2557
บียูกอล์ฟกระชับมิตร ครั้งที่ 1/2557
การแข่งขันแรลลี่การกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2557
การแข่งขันแรลลี่การกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2557
การสัมมนา "การวิเคราะห์ทางเทคนิคเบื้องต้น"
การสัมมนา "การวิเคราะห์ทางเทคนิคเบื้องต้น"
งานแถลงข่าว “ความร่วมมือการเตรียมท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่ยุคสังคมอาเซียน และสังคมโลกด้วยการศึกษา”
งานแถลงข่าว “ความร่วมมือการเตรียมท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่ยุคสังคมอาเซียน และสังคมโลกด้วยการศึกษา”
The 31th BU Career Day
The 31th BU Career Day
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
BU CREATIVE FEST 2013
BU CREATIVE FEST 2013
BU ALUMNI RALLY 2013
BU ALUMNI RALLY 2013
งานเสวนา "หาเงินแบบตัน บริหารเงินแบบอิง"
งานเสวนา "หาเงินแบบตัน บริหารเงินแบบอิง"
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
เฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
BU ALUMNI RALLY 2012 ครั้งที่ 17
BU ALUMNI RALLY 2012 ครั้งที่ 17
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ
HOW TO BE A CREATIVE LEADER + TREND SETTER ค้นหาผู้นำเทรนด์โลกธุรกิจ ด้วยความคิดสร้างสรรค์
HOW TO BE A CREATIVE LEADER + TREND SETTER ค้นหาผู้นำเทรนด์โลกธุรกิจ ด้วยความคิดสร้างสรรค์
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมบริจาคและสร้างโรงเรียน
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมบริจาคและสร้างโรงเรียน
ขอเชิญสมาชิกศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
ขอเชิญสมาชิกศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
BU DAY "WE ARE THE ONE มหัศจรรย์คนอาสา"
BU DAY "WE ARE THE ONE มหัศจรรย์คนอาสา"
ร่วมสนุกกันกับกิจกรรม Like แรง ๆ รับรางวัลไปเลย บน Facebook
ร่วมสนุกกันกับกิจกรรม Like แรง ๆ รับรางวัลไปเลย บน Facebook
Welcome to Bangkok University Alumni Association
Welcome to Bangkok University Alumni Association
BU Volunteer Cleaning Day
BU Volunteer Cleaning Day
BU ALUMNI RALLY 2011
BU ALUMNI RALLY 2011