ร้านอาหาร

ร้านพี่หยองแหนมเนือง

ตลอดอายุบัตรสมาชิก

มอบส่วนลด
10% (เมื่อซื้ออาหาร ครบ 1,000 บาท)

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ คุณนวพร
โทร. 02-279-9398 โทรสาร 02-2799398

อีซี่สเต็ก

ตลอดอายุบัตรสมาชิก

มอบส่วนลด 10% สาขา

 • สาขาเมืองทอง
 • สาขามหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)
 • สาขามหาวิทยาลัยรังสิต

ร้านอาหารลูกปลา

ตลอดอายุบัตรสมาชิก

มอบส่วนลด
10% เฉพาะอาหาร

โรงแรม

Way Hotel Pattaya

Today - 31 Dec 2020

ห้องพัก Superior Room ฟรีอัพเกรด Superior Sea View
พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน ราคา 2,000 บาท

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

สามารถอัพเกรดเป็นห้อง Superior Sea View
ในกรณีที่มีห้องว่าง
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ คุณแคทรียา รัตนปรีดากุล
โทร. 038-226300-8 โทรสาร 038-226309
E-mail : ecommerce@way-hotel.com

 

กลุ่มโรงแรมเเละรีสอร์ท เซเรนนาต้า

Today - 15 Dec 2020

ส่วนลด 10% จากราคาบนหน้าเว็บไซต์โรงแรม ยกเว้นวันหยุดยาวและวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

นำ Promotion code “BUAA10” จองห้องพักทางเว็บไซต์โรงแรมในช่อง Promotion/Member code

 

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

Today - 1 Mar 2021

มอบส่วนลด

 • ส่วนลดค่าห้องพัก 10%  ยกเว้นห้อง ICU/ CCU/ NICU/ PICU
 • ส่วนลดค่ายา 10%  ยกเว้นวัคซีน และ หมวดยาพิเศษ
 • ส่วนลดพิเศษคลินิกทันตกรรม
 • ส่วนลด 15 % ค่าขูดหินปูน
 • ส่วนลด 5% ค่าทันตกรรมทั่วไป และ ทันตกรรมเด็ก

หมายเหตุ : ส่วนลดนี้ไม่รวมราคาแพ็คเกจ, ราคาเหมาจ่ายและราคาโปรโมชั่นต่างๆ ของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา   
 

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
    ติดต่อ คุณศิริพร  ตั้งมั่นสกุล 
    โทร. 038-259-999 ต่อ 3294 โทรสาร 038-259-922

    E-mail : siriporn.tha@bph.co.th  
 

Centra Central Station Hotel Bangkok

ตลอดอายุบัตรสมาชิก

มอบส่วนลด 10% เมื่อใช้บริการที่ห้องอาหาร Station café และ CHYNA Restaurant (สำหรับอาหารเท่านั้น) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณรพีพันธ์ ทันด่วน โทร. 0-2344-1699 ต่อ 2364

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

ระยะเวลา ตลอดอายุบัตรสมาชิก

Jasmine City Hotel

ตลอดอายุบัตรสมาชิก

มอบส่วนลดห้องพัก 30% จากราคาเต็ม (Rack Rate) ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อคุณอนุชนุนท์ อิทร์แพง
โทร. 0-2335-5005 ต่อ 4078
E-mail: mkt@jasminecity.com

Jasmine Resort hotel

ตลอดอายุบัตรสมาชิก

มอบส่วนลดห้องพัก 30% จากราคาเต็ม (Rack Rate) ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณอนุชนุนท์ อิทร์แพง โทร. 0-2335-5005 ต่อ 4078 E-mail: mkt@jasminecity.com ระยะเวลา ตลอดอายุบัตรสมาชิก

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

จากราคาเต็ม (Rack Rate) ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้

Jasmine Grand Residence

ตลอดอายุบัตรสมาชิก

มอบส่วนลดห้องพัก 30% จากราคาเต็ม (Rack Rate) ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อคุณอนุชนุนท์ อิทร์แพง
โทร. 0-2335-5005 ต่อ 4078
E-mail: mkt@jasminecity.com

โรงแรมบ้านดลภิวัฒน์

ตลอดอายุบัตรสมาชิก

มอบส่วนลด
10% จากราคาปกติ สำหรับห้องพัก

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ คุณคณัสนันท์ บุญมาตร
โทร. 098-9289366

โรงแรมเวียงท่าแพ รีสอร์ต

ตลอดอายุบัตรสมาชิก

มอบส่วนลด
40% สำหรับห้องพักทุกประเภท

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

กรุณาโทรสำรองห้องพักล่วงหน้าก่อน 7 วัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ คุณกุลธิดารัตน์ ไทยธนานันท์
โทร. 053-283646-8

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์

Today - 31 Mar 2021

ส่วนลด 10% สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีตามช่วงอายุ

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
    ติดต่อ คุณเพทาย  ช้างสุวรรณ
    โทร. 032-417070 ต่อ 1314 โทรสาร 032-411689

    E-mail : phethay.changsuwan@gmail.com

โรงพยาบาลบางโพ

Today - 31 Dec 2020

มอบส่วนลด
   สำหรับผู้ป่วยนอก                                                                                

 • ส่วนลดค่ายา 5% 
 • ส่วนลดค่าห้อง 5%
 • Special Wellness Package 16 รายการ ราคา 2,020 บาท

   สำหรับผู้ป่วยใน

 • ส่วนลดค่ายา 5%
 • ส่วนลดค่าห้อง 5%
 • Special Wellness Package 16 รายการ ราคา 2,020 บาท                                                                                                                                                                                                                                

   ติดต่อ คุณธนพร  กิจเจา
   โทร. 0-2587-0144  โทรสาร 0-2586-0024

   E-mail : Marketing@bangpo-hospital.com
 

โรงพยาบาลขอนแก่น ราม

Today - 1 Mar 2021

มอบส่วนลด
    -   ส่วนลดค่าห้องพัก 5%  
    -   ส่วนลดค่ายา 5%

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ คุณญาตาวี  จิระสถิตย์ 
โทร. 043-002-002 โทรสาร 043-239-328  

E-mail : marketing_kkram@hotmail.com

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด

Today - 31 Dec 2022

มอบส่วนลด

 • ส่วนลด 10% สำหรับค่ายา (ยกเว้นค่ายาพิเศษเฉพาะรายและวัคซีน)
 • ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้อง (ยกเว้นค่าห้อง ICU)

         

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ คุณภทรกร  อินสำอางค์
โทร. 039-612000 ต่อ 3153  
E-mail : patarakorn.in@bth.co.th

โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

Today - 31 Dec 2020

มอบส่วนลด

สำหรับผู้ป่วยใน

 • ส่วนลดค่าห้องพัก 10% (ยกเว้นห้อง ICU)
 • ส่วนลดค่ายา 10% (ยกเว้นยารายการพิเศษ)

สำหรับผู้ป่วยนอก

 • ส่วนลดค่ายา 10% (ยกเว้นยารายการพิเศษ)
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษ ราคา 1,200 บาทจากราคาปกติ 2,015 บาท
 • โปรแกรมฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี 3 เข็ม ราคา 2,000 บาท จากราคาปกติ 2,900 บาท
 • โปรแกรมฟอกสีฟันราคา 6,500 บาท จากราคาปกติ 8,500 บาท

ชำระค่าบริการด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิต เท่านั้น
ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด โปรแกรมเหมาจ่าย หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

 

   เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์

    -   แสดงบัตรสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ และใช้บริการ/การรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาล
    และชำระค่ารักษาพยาบาลเอง

 

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

แสดงบัตรสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ และใช้บริการ/การรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาล และชำระค่ารักษาพยาบาลเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
   ติดต่อ คุณจิตนิภา  ไชยะ
   โทร. 02-5233359-71, 02-9948200-3 ต่อ 1142 โทรสาร 02-5315041

   E-mail : info@bcaremedicalcenter.com    

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

Today - 31 Dec 2020

ส่วนลด 10%  ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าทันตกรรม ค่าเลเซอร์ความงาม และโปรแกรมเหมาจ่าย
          ทุกชนิด ทั้งกรณีชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิต

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

ติดต่อ คุณโยธกา  จวนข้าว  เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์                                                                      

โทร.  053-920300 ต่อ 5305 โทรสาร 053-920381

E-mail : customerservice@chiangmairam.co.th      
 

โรงพยาบาลธนบุรี 2

Today - 31 Dec 2020

 • ส่วนลด 5% ค่าห้องและค่ายา เมื่อชำระเงินสด
 • ส่วนลด 2.5% ค่าห้องและค่ายา เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิต
 • ส่วนลด 10% โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Annual Check up เมื่อชำระเงินสด
 • ส่วนลด 5% โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Annual Check up เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิต

 

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

ติดต่อ คุณรณกร ธีมาเดชาโชติ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร
    โทร. 02-4872100 ต่อ 5015

    E-mail : marketing@thonburi2hospital.com 
 

โรงพยาบาลลานนา

Today - 31 Dec 2020

 • ค่าห้องลด  10%
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการลด 10%
 • ค่าเอ็กซเรย์ธรรมดาลด 10% (ยกเว้น CT, MRI, ULTRASOUND และเอ็กซเรย์พิเศษ)
 • ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจลด 10%

    * ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 • แสดงบัตรพนักงาน พร้อมบัตรประชาชน เพื่อขอรับส่วนลดที่แผนกการเงินทุกครั้ง
 • ขอสงวนสิทธิสำหรับรายการที่อยู่ในช่วงโปรโมชั่น และรายการที่อยู่ในราคาเหมาจ่าย

 

ติดต่อ คุณธัญชนก ใจเย็น  เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด

โทร. 052-134785 โทรสาร 052-134788

 

เบ็ดเตล็ด

บริษัท พรอสเพอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

ตลอดอายุบัตรสมาชิก

มอบส่วนลด รับสั่งทำถุงกอล์ฟและกระเป๋าเสื้อผ้า รองเท้า ด้วยราคาพิเศษ

บริษัท มาคริส จำกัด (ผู้ผลิตนาฬิกาทุกชนิด ตั้งโต๊ะ แขวนและข้อมือ)

ตลอดอายุบัตรสมาชิก

15% เมื่อใช้บริการ (ผลิตนาฬิกาทุกชนิด ตั้งโต๊ะ แขวนและข้อมือ)

 

บริษัท วี้ด บูม ทราเวล จำกัด

ตลอดอายุบัตรสมาชิก

มอบส่วนลด 10% เมื่อใช้บริการ

บริษัท แฮปปี้ วินโดว์ ซิสเท็มส์ จำกัด

ตลอดอายุบัตรสมาชิก

มอบส่วนลด
10-20% เมื่อใช้บริการ (ชำระเป็นเงินสด)
ประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะระบบกล้องวงจรปิด คอมพิวเตอร์ และบริการดูแลคอมพิวเตอร์

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

เมื่อใช้บริการบริษัท (ชำระเป็นเงินสด)

บริษัท เอ็ม แฟคเตอร์ส จำกัด

ตลอดอายุบัตรสมาชิก

มอบส่วนลด 10% สำหรับบริการจำกัดปลวก

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ คุณอาภาภรณ์ ศรีเพ็ญ
โทร. 090-9061815

บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด

ตลอดอายุบัตรสมาชิก

มอบส่วนลด

 • 10% สำหรับการสั่งตัดเสื้อโปโล ทุกสี ทุกแบบ ทุกเนื้อผ้า (สาขาราชครู)

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ คุณสวรรยา กริตาคม
โทร. 093-1354988
โทรสาร 0-2279-2097

บริษัท แสงทองผ้าใบ จำกัด

ตลอดอายุบัตรสมาชิก

มอบส่วนลด

 • 10-30% สำหรับใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ คุณปวิธชาติ บุญมาวงศ์
โทร. 083-5497744

บริษัท ซีริส อิเลคทริค จำกัด

ตลอดอายุบัตรสมาชิก

มอบส่วนลดพิเศษ
สำหรับติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ครบวงจร พร้อมขออนุมัติจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จำหน่ายและบำรุงรักษาหม้อแปลง โดยทีมช่างซึ่งมากด้วยประสบการณ์

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ คุณประยุคต์ วีระชนานันท์
โทร. 081-4977124

บริษัท จี พลัส เอ็นเทอร์เทนแมนท์ จำกัด

ตลอดอายุบัตรสมาชิก

มอบส่วนลด

 • 20% เมื่อใช้บริการผลิตรายการโทรทัศน์ ตัดต่อวิดีโอ
 • 30% เมื่อใช้บริการขอใบอนุญาตโฆษณา อย.

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ คุณนิธิกร อารีศักดิ์
โทร. 099-9600514