ดร.ธนู กุลชล

ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
(อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี พ.ศ. 2531-พ.ศ. 2550)

การศึกษานั้น...เป็นวิถีทางที่ทำให้คนได้ก้าวไปในอาชีพและการมีพื้นฐานชีวิตที่ดีโดยลำพัง...การศึกษาไม่ใช่หนทางเดียวที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จแต่อย่างไรก็ตาม...การศึกษาถือเป็นสิ่งสำคัญ

ความคิดในการเปิดวิทยาเขตที่รังสิตเป็นหนึ่งในความคิดสร้างสรรค์และความสำเร็จที่ภาคภูมิใจ
ดร.ธนู กุลชล ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รุ่น 5