ภาณุวัฒน์ ชำนาญมนต์

หุ้นส่วนธุรกิจเอสเนเจอร์ ระดับ Vice President
ธุรกิจเครือข่ายเอสเนเจอร์ บริษัทขายตรงในเครือบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

คุณภานุวัฒน์ ชำนาญมนต์ หุ้นส่วนธุรกิจเอสเนเจอร์ ระดับ Vice President ผู้นำทีมสูงสุดอันดับ 3 ธุรกิจเครือข่ายเอสเนเจอร์ บริษัทขายตรงในเครือบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และอดีตอาจารย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผู้ที่ความมุ่งมั่น ตั้งใจ และสร้างความมั่นคงให้กับตนจนประสบความสำเร็จในชีวิต
การศึกษาทำให้คุณภานุวัฒน์มีความอดทน และมีวิสัยทัศน์ ซึ่งวิสัยทัศน์นี่เองที่เป็นตัววัดความสำเร็จ คุณภาณุวัฒน์ เคยเปรียบเทียบการเลือกที่เรียนกับการเล่นฟุตบอลไว้ว่า ถ้าเราลงไปเล่นฟุตบอลในระดับโรงเรียนก็จะมีคนเก่งอยู่แค่คนเดียว แต่ถ้าเราอยู่ในทีมระดับชาติหรือระดับโลก ถึงแม้ว่าเราจะไม่เก่ง แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมจะทำให้เราเก่งขึ้นได้

สิ่งที่ผมยึดถือและนำไปสู่ความสำเร็จ คือ ความพยายาม หากเราพยายามแล้ว ไม่มีวันที่เราจะล้มเหลว
ภาณุวัฒน์ ชำนาญมนต์ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่น 31