รฐา โพธิ์งาม

นักร้องและนักแสดง
Singer & Actress

การศึกษาไม่ใช่แค่การเรียนรู้จากหนังสือ แต่เป็นการที่เราเรียนรู้ที่จะพูดอย่างไรให้กำลังใจใครสักคนอย่างไร มันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตมากกว่าที่ๆ ดีไม่ได้หมายถึงความยิ่งใหญ่ แต่เป็นสังคมที่ดี เพื่อนที่ดี แนวคิดที่ดีคณะอาจารย์ที่พร้อมจะให้และช่วยเหลือเราได้ตลอดเวลา

การศึกษาเป็นใบเบิกทางที่ดีในชีวิต การศึกษาไม่ใช่การเรียนในหนังสือการที่เรารู้จักเพื่อน อาจารย์เป็นสิ่งที่หล่อหลอมเรามันทำให้เรารู้จักคิด รู้จักทำในสิ่งที่คนอื่นไม่เคยมอง และทำให้เราปรับตัวได้ง่ายขึ้นเมื่อเราก้าวออกมาใช้ชีวิตจริง
รฐา โพธิ์งาม ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ รุ่น 40