รัตน์ โอสถานุเคราะห์

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด
Executive Chairman, Osotspa Co., Ltd.

การเปลี่ยน Positioning ของ M150 ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น 3 เท่า ซึ่งนี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นความสำเร็จที่เกิดจากการคิดสร้างสรรค์ เพราะเป็นครั้งแรกที่เครื่องดื่มชูกำลังฉีกกฎโดยนำศิลปินชื่อดังมากระโดดโลดเต้น และทำให้สนุกเข้าไว้ ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดกลุ่มผู้บริโภคใหม่ไม่ใช่เฉพาะในกลุ่มของผู้ใช้แรงงานเท่านั้น

บางสิ่งบางอย่างที่เราได้เรียนรู้ไม่มีทางที่เราจะนำมาใช้ได้ 100% แต่เราควรจะนำสิ่งเหล่านั้นมาประยุกต์ให้เป็นของเราเอง
รัตน์ โอสถานุเคราะห์ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รุ่น 12