วิชัย ศิริเลิศเรืองชัย

ผู้จัดการอาวุโส ศูนย์ทดสอบศักยภาพ และแหล่งความรู้บุคลากร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
Senior Group Manager, Assessment Center & Knowledge Management Thanachart Bank Public Co., Ltd.

เพราะความเป็นคนละวิถีกัน ระหว่างวิชาเศรษฐศาสตร์ กับการพัฒนาบุคลากรเป็นคนละเรื่องกัน แต่การนำข้อดีของทั้งสองมาประสานกันก็จะทำให้งานออกมามีประสิทธิภาพอย่างไม่น่าเชื่อ การศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นอกจากความรู้ที่จะได้รับแล้วความเข้าใจที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะได้รับด้วย

การที่คนมองและบอกว่ามันไปกันได้ยังไงนี่แหละคือความสนุก
วิชัย ศิริเลิศเรืองชัย ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ รุ่น 24