สมชาย หาญจิตต์เกษม

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Managing Director MK Restaurant Group Public Co., Ltd.

ซึ่งการเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพก็ทำให้ผมได้เรียนรู้เรื่องการจัดการและบริหารทั้งในการงานและชีวิตการได้พูดคุย ได้รู้ ได้เห็นการทำงานในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ก็ทำให้ผมได้นำเรื่องความคิดสร้างสรรค์มาปรับปรุงให้กับบริษัท เอ็ม.เค ด้วย

ในชีวิตของคนเราก็มีอยู่ 3 เรื่องที่จะประสบความสำเร็จ ก็คือการเลือกสถานที่ศึกษา การเลือกงาน และการเลือกคู่
สมชาย หาญจิตต์เกษม ศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ รุ่น 16