สันติ ลอรัชวี

กราฟิกดีไซเนอร์ แพรคทิเคิล ดีไซน์ สตูดิโอ
Graphic Designer, Practical Design Studio

แน่นอน ทุกๆ คนล้วนออกแบบได้ เช่นเดียวกันกับทุกๆ คนล้วนร้องเพลงได้แต่…อาชีพนักออกแบบหรือนักร้องก็ไม่ได้เป็นกันได้ทุกคนซึ่งดูเหมือนจะกลายเป็นภาระอย่างหนึ่งของนักออกแบบว่าจะทำอย่างไร ให้เห็นความแตกต่างนั้น

สำหรับงานออกแบบกราฟิกสิ่งสำคัญในการทำงานน่าจะอยู่ที่การทำงานของเราให้ make senses และ make different
สันติ ลอรัชวี ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ รุ่น 28