เกียรตินิยม คุณสันติ

หุ้นส่วนบริษัทสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
Partner, Audit Services, Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.

ถ้าไม่ได้เรียนที่นี่ ไม่รู้ว่าทุกวันนี้จะประสบความสำเร็จแบบนี้หรือเปล่า

หลายสิ่งหลายอย่างได้ถูกจุดประกายขึ้นที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้
เกียรตินิยม คุณสันติ ศิษย์เก่าคณะบัญชี รุ่น 25