แอน ทองประสม

นักแสดง และกรรมการผู้จัดการ บริษัท โชว์ รีล โปรดักชั่น จำกัด
Actress and Managing Director Show Reel Production Co., Ltd.

ทุกวันนี้ศาสตร์ที่เราเรียนมากับศาสตร์ที่เราใช้ทำงานจริงๆมันเอามาประยุกต์ใช้ร่วมกันได้อย่างลงตัวเหมือนกับเรามีความรู้ที่มีโครงสร้างที่ดีอยู่แล้วถ้าเราเลือกเรียนอะไรที่มันถูกที่ ถูกจุด ยังไงอนาคตก็ไปได้ดี

บทเรียนที่ได้จากวิชาเรียนมาประยุกต์ใช้ในการคิดค้นทำรายการที่แอนทำอยู่ทุกวันนี้เราเอาทฤษฎี Creative มาใช้เป็นตัวเริ่มต้นในการคิด บวกกับประสบการณ์และสีสันที่เราไปเจอมาในแต่ละวันนำมาสร้างสรรค์เป็นรายการที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้
แอน ทองประสม ศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ รุ่น 33