งานแถลงข่าว BU DAY WE ARE THE ONE มหัศจรรย์คนอาสา 18 มกราคม 2555

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดแถลงข่าวการจัดงาน BU DAY WE ARE THE ONE มหัศจรรย์คนอาสา โดยเชิญสื่อมวลชนมากมายหลายสำนักข่าวเพื่อเป็นสื่อในการแจ้งข่าวแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 ณ BU RESTAURANT วิทยาเขตกล้วยน้ำไท