ร่วมบริจาคสิ่งของและสร้างโรงเรียน ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  เดินทางไปร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน และมอบอาคารศูนย์การเรียนชุมชนแม่ฟ้าหลวง (โรงเรียนบ้านน้ำปุก) อำเภอปง จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 9-12 มีนาคม 2555