สำเริง สำราญ สืบสานประเพณีไทย

สำเริง สำราญ สืบสานประเพณีไทย ในเทศกาลสงกรานต์ ร่วมทำบุญและรดน้ำผู้บริหาร เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 ณ บริเวณลานน้ำล้นและข้างที่ทำการภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ