วันประชุมนักแข่ง แรลลี่การกุศลฯ 2555

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดการประชุมนักแข่งแรลลี่การกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับฟังกติกา และเอกสารสำหรับการแข่งขันต่าง ๆ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ณ ห้องชัยพฤกษ์ อาคารดร. เจริญ คันธวงศ์ ชั้น 14 วิทยาเขตกล้วยน้ำไท