BU ALUMNI RALLY 2017

การแข่งขันแรลลี่การกุศล"ตามรอยพ่อ"  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี BU ALUMNI RALLY 2017 ครั้งที่ 22 เส้นทางกรุงเทพฯ - หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ณ Hilton Hua Hin Resort & Spa