คืนสู่เหย้า 50 ปี สมาคมศิษย์เก่าฯ “50 YEARS BU Alumni Moving Forward”

คืนสู่เหย้า 50 ปี สมาคมศิษย์เก่าฯ “50 YEARS BU Alumni Moving Forward”วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์