ภาพบรรยากาศงานคืนสู่เหย้า BU ALUMNI NION 2020

ภาพบรรยากาศงานคืนสู่เหย้า BU ALUMNI NION 2020 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็ลทาราแกรนด์แอทเซ็ลทรัลพลาซา ลาดพร้าว