สารจากนายกสมาคมศิษย์เก่านายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพคนที่ 18

 คุณวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ รุ่น 26  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด  


               สวัสดีพี่น้องศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้สมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นสถาบันแห่งความภาคภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเครือข่ายสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ทั้งในระดับท้องถิ่น ในประเทศ และต่างประเทศโดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ของสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ให้ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และมุ่งเน้นสร้างผลประโยชน์และคุณค่าร่วมกัน ด้วยการพัฒนาเครือข่ายให้มีสัมพันธภาพที่ดี เข้มแข็ง สม่ำเสมอและยั่งยืน

               สุดท้ายนี้ผมขอส่งความปรารถนาดีให้กับศิษย์เก่าฯ ทุกท่าน และสามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าสมาคมศิษย์เก่าฯ ผ่านทาง Website,  Facebook: สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ    


วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ