กองทุนบุตร-ธิดาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2566

October 27, 2023   Administrator
กองทุนบุตร-ธิดาศิษย์เก่าฯ
เปิดรับสมัครนักศึกษาที่เป็นบุตร-ธิดาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่สนใจสมัครคัดเลือกเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2566
โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ City Campus
โทร. 02407-3888 ต่อ 1576-1577 (สายตรง) 02671-6720-1
หรือ ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1U26CKQB7v9TQIizrEHoIc3HJIMfPdHWj?usp=sharing