ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

April 17, 2018   Administrator
ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อรับฟังการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าฯ วิทยาเขตกล้วยนำ้ไท