งานสัมมนา ความคิดสร้างสรรค์...จุดหักเหมุมธุรกิจ

June 9, 2015   Administrator
งานสัมมนา ความคิดสร้างสรรค์...จุดหักเหมุมธุรกิจ
Design Wave for Creative Entrepreneurs
25 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ วิคเตอร์ คลับ ชั้น 8 ตึกปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
 
 
วิทยากร
คุณมกร เชาวน์วาณิชย์ กรรมการบริการ บริษัท เซริบรัม ดีไซน์ จำกัด
คุณกฤติวิทย์ เลาหธนาพร กรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด ในฐานะเจ้าของธุรกิจ น้ำดื่มสปริงเคิล
 
 
สมัครเข้าสัมมนา
ค่าธรรมเนียม ท่านละ 1,900 บาท
ศิษย์เก่า CEDI ท่านละ 1,500 บาท
 
 
สนใจติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
โทร. 086-556-5050, 0-2350-3500 ต่อ 1403-1408

 

Tags :  CEDI  BU  Siminar