ร่วมกิจกรรมชมรมค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

May 31, 2017   Administrator
ผศ.ชัชวาล หังสพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คุณบัณฑิต อ่าวสถาพร นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ร่วมกิจกรรมชมรมค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นำอาหารและเครื่องดื่มมอบให้น้อง ๆ เพื่อเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ ชาวค่าย และมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านงอมมด อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์   เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560