ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

September 14, 2017   Administrator
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาติให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง โดยมีคุณบัณฑิต อ่าวสถาพร นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ดร.ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต นายกผ่านพ้นวาระ อดีตนายกสมาคมฯ คณะกรรมการและศิษย์เก่าฯ เข้าร่วม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560