ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดเสวนา

November 22, 2014   Administrator
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จัดเสวนาเรื่อง "ปฏิรูปส่งออกอย่างไร ให้ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยกลับคืนมา"
ในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12.00-16.30 น. ณ โรงละคอน ชั้น 16 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
 
ร่วมเสวนาหาคำตอบ หัวข้อ "ส่งออกลด เพราะตลาดหดหรือสินค้าไทยแข่งขันไม่ได้" โดย
 
- คุณนันทวัลย์ ศกุนตนาค (อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์)
- ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ (ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
- ผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) (ด้านเศรษฐกิจ)
 
รับจำนวนจำกัดเท่านั้น สนใจติดต่อเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ 02-350-3500 ต่อ 1770, 1772, 1776
 
Download เอกสารตอบรับและกำหนดการ >> http://bangkokpoll.bu.ac.th/poll/result/doc/acceptance.doc
 
 

Tags :  Seminar  BangkokPoll