ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ครั้งที่ 1โครงการ “ผกาอาลัย ถวายไท้สู่สวรรค์”

July 13, 2017   Administrator

จากที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยสโมสรนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สมาคมศิษย์เก่าฯ นักศึกษา ศิษย์เก่าฯ  ตลอดจนจิตอาสา ได้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในโครงการ  “ผกาอาลัย ถวายไท้สู่สวรรค์เพื่อร่วมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ผศ.ดร.อัมภารัชฏ์ วิเศษสมิต  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ คุณบัณฑิต อ่าวสถาพร นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ  เป็นตัวแทนนำส่งมอบดอกไม้จันทน์ ครั้งที่ 1 จำนวน 14,000 ดอก ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร