แรลลี่การกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

July 9, 2018   Administrator


                                                          


ค่าสมัคร     

ทีมละ 5,500 บาท ( 2 ท่าน)  พิเศษ!! บัตรเข้าสวนน้ำ Scenical (Splash World) 2 ใบ (ค่าสมัครรวมที่พัก 1 ห้องนอน / 1 คืน อาหารเย็นวันประกาศผล อาหารเช้า 1 มื้อ และเสื้อ 2 ตัว)

ผู้ติดตาม  

-  ผู้ใหญ่และเด็กอายุเกิน 12 ปี เพิ่มค่าสมัคร 2,700 บาท (รวมค่าที่พัก 1 คืน อาหารเย็นวันประกาศผล อาหารเช้า 1 มื้อ และเสื้อ 1 ตัว รวมค่าเตียงเสริม)

-  เด็กอายุ 4 - 12 ปี  เพิ่มค่าสมัคร 1,300 บาท (รวมค่าที่พัก 1 คืน อาหารเย็นวันประกาศผล อาหารเช้า 1 มื้อ และเสื้อ 1 ตัว ไม่รวมค่าเตียงเสริม)   

-  เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี ฟรี !!

    ถ้าต้องการเตียงเสริม ติดต่อกับเจ้าหน้าที่สมาคมศิษย์เก่าฯ

การชำระเงิน                 

   1.  ชำระเป็นเงินสด

   2.  เช็คธนาคาร  สั่งจ่ายในนาม สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

   3.  โอนเข้าบัญชี สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ” ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาพระราม 4 ประเภทออมทรัพย์ 

เลขที่บัญชี 035-2-53167-6 พร้อมส่งสลิป (Pay-In) มาที่ โทรสาร 0-2671-6722 (เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน)