โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เกษียณอย่างมั่งคั่งด้วยการวางแผนการเงิน"

July 5, 2017   Administrator
คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เกษียณอย่างมั่งคั่งด้วยการวางแผนการเงิน" วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 956 วิทยาเขตกล้วยน้ำไท เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการวางแผนการเงินและการลงทุนเพื่อรองรับการเกษียณการทำงาน โดยมีวิทยากร คือ คุณเกษตร ชัยวันเพ็ญ, CFP รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด และวิทยากรด้านการวางแผนการเงิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญศิษย์เก่าฯ ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว (จำนวนจำกัด) 

Inline image 2

สนใจลงทะเบียนได้ที่ http://goo.gl/ol7xfq