SEM-SME SYNERGY – ผนึกพลังของ SME วัยเรียน และ SME วัยเก๋า

November 19, 2017   Administrator
ขอเชิญศิษย์เก่าฯ ร่วมงาน “SEM-SME SYNERGY – ผนึกพลังของ SME วัยเรียน และ SME วัยเก๋า” จัดโดยคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (BUSEM) ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง A3-301 อาคาร A3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ดร.อุตตม สาวนายน) เป็นประธานในพิธีเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ รวมถึงมีการจัดการเปิดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ (BUSEM Center for Entrepreneurship : BCE) ของคณะฯ ตลอดจนจัดงานสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ SME ด้วยการให้ข้อมูลและความรู้ ที่เกี่ยวกับทิศทางแนวโน้มและสถานการณ์ทางธุรกิจในปี 2018
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ 02-350-3500 ต่อ 1795