การแข่งขันแรลลี่การกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2557

August 9, 2014   Administrator

 

แรลลี่การกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
BU ALUMNI RALLY 2014 ครั้งที่ 19
วันเสาร์ที่ 6 - วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557
เส้นทาง กรุงเทพฯ – หัวหิน

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขันขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศไทย อันจะส่งผลดีต่อสภาวะเศรษฐกิจไทย
3. เพื่อสร้างโอกาสให้ทุกคนได้สัมผัสการทำงานร่วมกันอย่างสอดประสานกันเป็นทีม
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าฯ
เส้นทาง กรุงเทพฯ – หัวหิน
วันบรรยายสรุป  วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 18.00 น. ณ ห้องชัยพฤกษ์ อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ ชั้น 14 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
วันแข่งขัน  

วันเสาร์ที่ 6 – วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 เวลา 07.00 น.

จุดเริ่มต้น       จุดปล่อยรถ ประตู 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
งานเลี้ยงประกาศผล   วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ค่าสมัคร

ทีมละ 4,900 บาท (2 ท่าน)
(ค่าสมัครรวมที่พัก 1 ห้องนอน / 1คืน อาหารเย็นวันประกาศผล อาหารเช้า 1 มื้อ และเสื้อ 2 ตัว)

 

ผู้ติดตาม
-  ผู้ใหญ่และเด็กอายุเกิน 12 ปี เพิ่มค่าสมัคร 2,000 บาท
(รวมค่าที่พัก 1 คืน อาหารเย็นวันประกาศผล อาหารเช้า 1 มื้อ และเสื้อ 1 ตัว ไม่รวมค่าเตียงเสริม)
-  เด็กอายุ 4- 12 ปี  เพิ่มค่าสมัคร 1,000 บาท
(รวมค่าที่พัก 1 คืน อาหารเย็นวันประกาศผล อาหารเช้า 1 มื้อ และเสื้อ 1 ตัว  ไม่รวมค่าเตียงเสริม)
-  เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี ฟรี !!
ถ้าต้องการเตียงเสริม ติดต่อกับเจ้าหน้าที่สมาคมศิษย์เก่าฯ

การชำระเงิน 1. ชำระเป็นเงินสด
2. เช็คธนาคาร สั่งจ่ายในนาม “สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ”
3. โอนเข้าบัญชี “สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ”
ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส พระราม 4 ประเภทสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 710-2-61269-2
พร้อมส่งสลิป (Pay-In) มาที่ โทรสาร. 0-2671-6722 (เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน)
   
   
   

 

Tags :  Rally  BU  Alumni  BUAA  Huahin