ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

March 16, 2014   Administrator

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

     สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 ณ โรงละคอน อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ ชั้น 16 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าฯ ในรอบปี 2556  การอำลาตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพของคุณบัณฑิต อ่าวสถาพร  นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพคนที่ 16 และทำความรู้จักกับคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ประจำปี 2557-2560 นำทีมโดยดร.ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รุ่น 34 ที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าคนที่ 17 ต่อไป