BU ALUMNI RALLY 2011

August 27, 2011   Administrator

BU ALUMNI RALLY 2011

ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันเสาร์ที่ 10 - วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2554
เส้นทาง กรุงเทพฯ – หัวหิน

ประเภท :

1.ท่องเที่ยว V.I.P
2.ท่องเที่ยว ทั่วไป
 
ผู้จัดการแข่งขัน :
     สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมพรรษา 84 พรรษา
2.เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขันขึ้นทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3.เพื่อเผยแพร่โครงการชั่งหัวมัน ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
4.เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศไทย อันจะส่งผลดีต่อสภาวะเศรษฐกิจไทย
5.เพื่อสร้างโอกาสให้ทุกคนได้สัมผัสการทำงานร่วมกันอย่างสอดประสานกันเป็นทีม
6.เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้องค์กรสาธารณกุศล
7.เพื่อส่งเสริมกีฬาขับรถยนต์ประเภทแรลลี่ให้ทุกคนเข้าใจถึงกฎกติกาและมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและสร้างสำนึกที่ดีในการขับขี่
8.เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีในหมู่ศิษย์เก่าฯ
9.เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าฯ
 
เส้นทาง :
     กรุงเทพฯ - หัวหิน
 
วันบรรยายสรุป :  
     วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2554 เวลา 18.00 น. ณ ห้องชัยพฤกษ์  อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์  ชั้น 14 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
 
วันแข่งขัน      :
     วันเสาร์ที่ 10 – วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2554 เวลา 07.00 น.
 
จุดเริ่มต้น       :
     จุดปล่อยรถ บริเวณประตู 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท 
 
งานเลี้ยงประกาศผล    :
     วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2554 เวลา 18.00 น. ณ โรงแรม ฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ต แอนด์ สปา
 
ค่าสมัคร        :

•ทีม V.I.P 10,000 บาท ต่อ 4 ท่าน (ห้องพัก 2 ห้อง เสื้อ 4 ตัว)
•ทีมทั่วไป
- สมาชิกศิษย์เก่าฯ ทีมละ 4,500 บาท ต่อ 2 ท่าน
- บุคคลทั่วไป       ทีมละ 4,900 บาท ต่อ 2 ท่าน
(ค่าสมัครรวมที่พัก 1 คืน อาหารเย็นวันประกาศผล  อาหารเช้า 1 มื้อ และเสื้อ 2 ตัว)
 
     ผู้ติดตาม
     - ผู้ใหญ่และเด็กอายุเกิน 12 ปี เพิ่มค่าสมัคร 2,000 บาท
(รวมค่าที่พัก 1 คืนพร้อมเตียงเสริม อาหารเย็นวันประกาศผล อาหารเช้า 1 มื้อ และเสื้อ 1 ตัว)
     - เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  เพิ่มค่าสมัคร 800 บาท
(รวมค่าที่พัก 1 คืน อาหารเย็นวันประกาศผล อาหารเช้า 1 มื้อ และเสื้อ 1 ตัว)
     เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี ฟรี !!
การชำระเงินค่าสมัคร       :
     1. ชำระเป็นเงินสด
     2. เช็คธนาคารสั่งจ่ายในนาม “สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ”
     3. โอนเข้าบัญชี “สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ”
         ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากล้วยน้ำไท ประเภทสะสมทรัพย์
         เลขที่บัญชี 117-0-84548-9
         พร้อมส่งสลิปเงินเข้าบัญชี (Pay-In) มาที่ โทรสาร. 0-2671-6722 (เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน)
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
     สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
     โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1576-1577 หรือ (สายตรง) 0-2671-6720-1
     โทรสาร. 0-2671-6722
 
เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ :  
ผู้สนับสนุนการแข่งขัน