การแข่งขันแรลลี่การกุศล 2019 ครั้งที่ 24

July 21, 2019   Administrator

ค่าสมัคร                       :  ทีมละ 5,900 บาท ( 2 ท่าน)  

                                           (ค่าสมัครรวมที่พัก 1 ห้องนอน / 1 คืน อาหารเย็นวันประกาศผล อาหารเช้า 1 มื้อ และเสื้อ 2 ตัว)

                                          ผู้ติดตาม

                                           -  ผู้ใหญ่และเด็กอายุเกิน 12 ปี เพิ่มค่าสมัคร 2,800 บาท

                                              (รวมค่าที่พัก 1 คืน อาหารเย็นวันประกาศผล อาหารเช้า 1 มื้อ และเสื้อ 1 ตัว รวมค่าเตียงเสริม)

                                           -  เด็กอายุ 4- 12 ปี  เพิ่มค่าสมัคร 1,400 บาท

                                              (รวมค่าที่พัก 1 คืน อาหารเย็นวันประกาศผล อาหารเช้า 1 มื้อ และเสื้อ 1 ตัว  ไม่รวมค่าเตียงเสริม)

                                           -  เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี ฟรี !!

                                             ถ้าต้องการเตียงเสริม ติดต่อกับเจ้าหน้าที่สมาคมศิษย์เก่าฯ

การชำระเงิน            1.  ชำระเป็นเงินสด

                                    2.  เช็คธนาคาร  สั่งจ่ายในนาม สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

                                    3.  โอนเข้าบัญชี สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

                                           ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเทสโก้โลตัส พระราม 4 ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 035-2-53167-6

                                       พร้อมส่งสลิป (Pay-In) มาที่ โทรสาร 0-2671-6722 (เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน)