สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินากการจัดกิจกรรมการแข่งขันแรลลี่การกุศล

June 29, 2017   Administrator
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน จากการจัดกิจกรรมการแข่งขันแรลลี่การกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559 ครั้งที่ 21 เส้นทาง กรุงเทพฯ – ระยอง เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต