พระพุทธสุรัตนมุนี (หลวงพ่อเพชร) รุ่นที่ ๔

October 25, 2014   Administrator

พระพุทธสุรัตนมุนี (หลวงพ่อเพชร) รุ่นที่ ๔


            จัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗   เนื่องจากปี พุทธศักราช ๒๕๕๕  เป็นปีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพครบรอบ ๕๐ ปีแห่งการก่อตั้ง  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งกองทุนคงเงินต้นเนื่องในโอกาสครบ ๕๐ ปี โดยการระดมทุนจากศิษย์เก่า ผู้มีจิตศรัทธา และแหล่งทุนอื่นๆ ให้ร่วมบริจาค เพื่อนำดอกผลมาเป็นทุนวิจัยและทุนการศึกษาแก่ คณาจารย์และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้มีการจัดสร้าง พระพุทธสุรัตนมุนี รุ่นที่ ๔ ขึ้น เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาและ ผู้สนใจทั่วไปได้นำไปสักการบูชา และนำรายได้สมทบในกองทุน คงเงินต้นฉลองครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพดังกล่าว โดยสมเด็จ-พระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” มาประดับที่ผ้าทิพย์พระพุทธสุรัตนมุนีชนิดโลหะและด้านหลังพระผง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯพระราชทานพวงมาลัยที่ทรงสักการะ แล้ว มาใช้เป็นมวลสารในการจัดสร้างองค์พระ และยังได้รับมวลสาร หลากหลายชนิดจากวัดเก่าแก่ต่างๆ กว่า ๗๐ แห่งทั่วประเทศมาใช้เป็น ส่วนผสมด้วย  โดยได้รับเมตตาจากพระ-พรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เป็นที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์และเป็นประธานในพิธีเททองและพิธีพุทธาภิเษก ซึ่งกำหนดจัดในวันจันทร์ที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท โดยจัดสร้างเป็นพระบูชา องค์พระสีทอง ฐานพระและนาคปรกสีดำรมมันปูใต้ฐานพระ บรรจุพระผง ขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว สำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งสองวิทยาเขต พระบูชาขนาดหน้าตัก ๕ นิ้ว จำนวน ๘๐๐ องค์ พระผงขนาด ๒.๔ x ๓.๔ เซนติเมตร เป็นองค์พระสีขาว พิเศษพร้อมกล่องพลาสติกบุกำมะหยี่สีม่วง จำนวน ๒๕,๐๐๐ องค์ และพระผงรุ่นนำฤกษ์เนื้อก้นครกสีม่วงแสดพิมพ์ทองพร้อมกล่อง ผ้าไหม บุกำมะหยี่สีม่วง จำนวน ๙๙ องค์

สามารถสั่งจององค์พระได้ที่ :

สามารถสั่งจองได้ทั้ง 2 วิทยาเขต ในเวลาทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.

•           วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

ฝ่ายการคลัง ชั้น 1 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์

โทรศัพท์ 0 2350 3500 ต่อ 1923, 1924, 1929 โทรสาร 0 2240 1561

•           สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ห้อง 125 ชั้น 2 อาคาร 1

โทรศัพท์ 0 2350 3500 ต่อ 1576, 1577 โทรสาร 0 2671 6722

•           วิทยาเขตรังสิต

กลองกลางกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร A6

โทรศัพท์ 0 2902 0299 ต่อ 2152, 2568 โทรสาร 0 2516 6113

 

การชำระเงิน

1. สั่งจองด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย ชำระเป็นเงินสดได้ทันที
2. สั่งจองโดยการโอนเงินเข้าบัญชี โดยการดาวน์โหลดใบสั่งจองผ่านทาง  http://www.bu.ac.th/phasurat/brochure และโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขากล้วยน้ำไท ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยกรุงเทพ" เลขที่บัญชี 117-3-03161-6 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
และโปรดส่งสำเนาการโอนเงินพร้อมใบสั่งจองมาที่โทรสาร 02 240 1561 เพื่อยืนยันสิทธิ์การสั่งจอง
 
การรับพระบูชาและพระผง กำหนดรับด้วยตนเองกับหน่วยงานท่านสั่งจอง
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.
วิทยาเขตรังสิต วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.