การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

June 22, 2012   Administrator

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล  ชิงถ้วยเกียรติยศ  พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรี  และรัฐบุรุษ

เนื่องด้วยในปัจจุบันกีฬาโบว์ลิ่ง เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป ดังจะเห็นได้จากการแข่งขัน โบว์ลิ่งรายการต่าง ๆ อย่างมากมาย กีฬาโบว์ลิ่งนับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาด้านตัวบุคคล และจิตใจในทางที่ถูกที่ควร ทำให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันมีสุขภาพแข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา
2. เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ ในวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3. เพื่อหารายได้ส่วนหนึ่งมอบให้สาธารณกุศล
4. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่าฯ และบุคคลทั่วไป
กำหนดการแข่งขัน
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555
สถานที่แข่งขัน
SF STRIKE BOWL  สาขารามคำแหง โทร. 0-2310-1321-2
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
ศิษย์เก่าฯ นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน
ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ทีมทั่วไป        ทีมละ 3,000 บาท (3 คน)
กำหนดการแข่งขัน
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555 ณ SF STRIKE BOWL  สาขารามคำแหง
08.00 น.       - ลงทะเบียน
09.00 น.       - พิธีเปิดการแข่งขัน
09.15 น.       - ดำเนินการแข่งขัน
12.30 น.       - พิธีมอบรางวัล/ปิดการแข่งขัน
รางวัลการแข่งขัน
ประเภททีม มี 5 รางวัล
 • ทีมชนะเลิศ
  ถ้วยเกียรติยศ  พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
 • ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1
  ถ้วยเกียรติยศ  ดร.เจริญ  คันธวงศ์  อธิการบดีกิตติคุณก่อตั้ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2
  ถ้วยเกียรติยศ  ศ.ดร.พจน์  สะเพียรชัย  ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ทีมรองชนะเลิศอันดับ 3
  ถ้วยเกียรติยศ  อาจารย์สมหมาย  ดอกไม้  ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • รางวัลบู้บี้ประเภททีม                    
  ถ้วยเกียรติยศ  คุณบัณฑิต  อ่าวสถาพร  นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประเภทบุคคล มี 4 รางวัล
 • ชนะเลิศ รางวัลคะแนนรวม 3 เกมสูงสุด บุคคลชาย
  ถ้วยเกียรติยศ  ดร.ธนู  กุลชล  อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ชนะเลิศ รางวัลคะแนนรวม 3 เกมสูงสุด บุคคลหญิง
  ถ้วยเกียรติยศ  ดร.มัทนา  สานติวัตร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • รางวัลเกมเดียวคะแนนสูงสุด บุคคลชาย
  ถ้วยเกียรติยศ  อาจารย์นฤมล  โอสถานุเคราะห์  รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • รางวัลเกมเดียวคะแนนสูงสุด บุคคลหญิง
  ถ้วยเกียรติยศ รศ.ลักษณา สตะเวทิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กติกาการแข่งขัน
1. แข่งขันประเภททีม ๆ ละ 3 ท่าน ๆ ละ 3 เกม ไม่จำกัดเพศและคะแนนเฉลี่ย
2. แข่งขันในระบบพินล้มเหลือคู่เป็นสไตรค์ เหลือคี่เป็นสแปร์ ถ้าตกรางจะได้ 0 คะแนน
3. แข่งขัน 3 เกม นับคะแนนพินล้มสูงสุดตัดสินอันดับ
4. กรณีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาเกมสุดท้ายเป็นเกมตัดสิน
5. ไม่มีฟาวล์ระหว่างการแข่งขัน
6. ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
7. ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภททีมแล้ว ไม่มีสิทธิ์รับรางวัลประเภทบุคคล
8. ทีมที่ผู้เล่นไม่ครบ 3 คน มีสิทธิ์รับรางวัลประเภทบุคคลเท่านั้น
9. กติกาอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในกติกาการแข่งขันทั่วไปโดยคณะกรรมการเป็นผู้ชี้ขาด “การตัดสินของคณะกรรมการการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สุด”
การชำระค่าสมัคร
1. ชำระเป็นเงินสด
2. เช็คธนาคารสั่งจ่ายในนาม “สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ”
3. โอนเข้าบัญชี “สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)    สาขากล้วยน้ำไท ประเภทสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 117-0-84548-9 พร้อมส่งสลิปเงินเข้าบัญชี (Pay In) ค่าสมัคร มาที่  FAX  : 0-2671-6722
สถานที่รับสมัคร          
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1576,1577 (สายตรง) 0-2671-6720-1
โทรสาร 0-2671-6722
Download ใบสมัคร คลิกที่นี่
ชมภาพการแข่งขัน