โบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน 2559

June 14, 2016   Administrator
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล 
ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ


กำหนดการแข่งขัน
วันเสาร์ที่ 23  กรกฎาคม  2559 ลงทะเบียน 8.30 น.
     ณ เอส เอฟ สไตร์ค โบว์ล ศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ชั้น 7

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
     ทีมละ 3,000 บาท สำหรับผู้เข้าแข่งขัน 3 คน 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1576 1577, 0-2671-6720-1
FB: สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ (B.U.A.A.)