เฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

November 2, 2012   Administrator

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดงานฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ แห่งการก่อตั้งในปีพุทธศักราช 2555 ตั้งแต่เป็นโรงเรียนไทยเทคนิค วิทยาลัยไทยเทคนิค วิทยาลัยกรุงเทพ จวบจนก้าวมาเป็นมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถาบันแห่งความสร้างสรรค์ โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18.00 - 21.00 น. ณ  Diamond Hall ชั้น 5 อาคาร BU LANDMARK วิทยาเขตรังสิต ซึ่งถือเป็นการรวมตัวของศิษย์เก่าฯ ทุกรุ่น ทุกคณะ ภายในงานจะมีการแสดงต่าง ๆ และร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าฯ ในพิธีมอบรางวัล Alumni Distinguished Alumnus Diamond Hall of fame , Alumni Diamond Hall of Fame และ รางวัล Alumni Diamond Award เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าฯ ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม และให้การสนับสนุนกิจกรรมของคณะ และมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของสถาบัน

ศิษย์เก่าฯ ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถแจ้งความจำนงได้ที่ แผนกศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท โทร.0-2350-3500 ต่อ 1576-1577 (สายตรง) 0-2671-6720-1 โทรสาร.02-671-6722  ในวันทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น. โดยทางมหาวิทยาลัยจะจัดส่งการ์ดเชิญ 1 ใบ/ ผู้เข้าร่วมงาน 1 ท่าน สำหรับศิษย์เก่าท่านใดที่แจ้งความจำนงไว้เรียบร้อยแล้วและไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ สามารถแจ้งยกเลิกได้ที่อีเมล alumni@bu.ac.th