จิตอาสาร่วมทำดอกไม้จันทน์ ผกาอาลัย ถวายไท้สู่สวรรค์

June 24, 2017   Administrator
ร่วมทำดอกไม้จันทน์ เพื่อร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเคยมีต่อพสกนิกรชาวไทย และทรงเปรียบเสมือนดวงใจของแผ่นดินณ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท เวลา 10.00 น. - 15.00 น.ทุกวันเสาร์ถึงเดือนสิงหาคม 
ผู้สนใจร่วมทำดอกไม้จันทน์ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โทร. 0 2350 3500 ต่อ 1576 1577 (สายตรง) 0 2671 6720 -1