สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมบริจาคและสร้างโรงเรียน

March 13, 2012   Administrator
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เดินทางไปพบปะศิษย์เก่าฯ ภาคเหนือ ณ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค จังหวัดเชียงราย และร่วมบริจาคข้าวสาร เครื่องปรุง แก่โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน อีกทั้งยังร่วมมอบโรงเรียน ศูนย์การเรียนชุมชน แม่ฟ้าหลวง (โรงเรียนบ้านน้ำปุก) ณ อำเภอปง จังหวัดพะเยา  ในวันศุกร์ที่ ๙ - วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕