งานเสวนา "หาเงินแบบตัน บริหารเงินแบบอิง"

April 7, 2013   Administrator
วิทยากร คุณตัน ภาสกรนที ผู้ก่อตั้งบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด
คุณอิง ภาสกรนที รองกรรมการผู้อำนวยการบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ รุ่น 27 ALUMNI HALL OF FAME
วันที่ วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556
สถานที่ โรงละคอน อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ ชั้น 16 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
เวลา 13.00-16.00 น.
ดาวน์โหลดใบสมัคร www.tnp.co.th
     สำรองที่นั่งฟรี (จำนวนจำกัด ภายในวันที่ 16 เมษายน 2556) โทร 0 2350 3500 ต่อ 1576-1577 และส่งใบสมัครได้ที่ alumni@bu.ac.th