การสัมมนา "การวิเคราะห์ทางเทคนิคเบื้องต้น"

July 20, 2014   Administrator
ขอเชิญนักลงทุนเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "การวิเคราะห์ทางเทคนิคเบื้องต้น"
 
วิทยากรโดย : คุณศรายุธ เตโชชวลิต
ในวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ อาคาร 3 ห้อง K321 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิยาเขตกล้วยน้ำไท
 
กำหนดการสัมมนา
12.30 - 13.00 น. ลงทะเบียนสัมมนาและรับอาหารว่าง
13.00 - 14.45 น. สัมมนาช่วงที่ 1
14.45 - 15.00 น. พักเบรค
15.00 - 16.00 น. สัมมนาช่วงที่ 2 และช่วงถาม-ตอบ
 
สำรองที่นั่งฟรี!!!   ได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Care) โทร 02-862-9797-8
หรือ คุณเคน 090-976-6011 คุณเบนซ์ 095-435-1936